Martin, kultúrne centrum Slovenska

Spoznávajte najvýznamnejšie kultúrne pamiatky Slovenska

Mesto Martin sa do verejného povedomia dostalo v priebehu 19. storočia ako hlavné centrum národného, kultúrneho, politického života na Slovensku. Milovníkov histórie a kultúry Slovenska poteší množstvo národných kultúrnych pamiatok a múzeí. Martin je sídlom Matice slovenskej, Slovenského komorného divadla, Slovenského národného múzea, Slovenského národného cintorína a Slovenskej národnej knižnice. S deťmi môžete navštíviť Múžeum Martina Benku, Múzeum Andreja Kmeťa, Etnografické múzeum, Múzeum kultúry Rómov na Slovensku a Múzeum kultúry Čechov na Slovensku. V Martine sa taktiež nachádza Múzeum slovenskej dediny, skanzen, kde môžete obdivovať rozsiahlu expozíciu slovenskej ľudovej architektúry.

Matica slovenská

Slovenská celonárodná kultúrna ustanovizeň. Matica slovenská bola založená v roku 1863 na valnom zhromaždení, pričom neskôr ju uhorská vláda zakázala a jej činnosť bola opäť obnovená v roku 1919. Cieľom činnosti Matice slovenskej je pestovanie a prehlbovanie pozitívneho vzťahu ku vlasti, domovine, národnému povedomiu u Slovákov a krajanov žijúcich v zahraničí. Matica slovenská taktiež zhromažďuje a sprístupňuje národné kultúrne dedičstvo, robí výskum a podieľa sa na tvorbe a rozvoji slovenskej kultúry. 

V Meste Martin sídlia všetky tri budovy Matice slovenskej. Prvá budova sídli priamo na námestí a je v nej umiestnená expozícia Slovenského literárneho múzea. Zaujímavosťou je, že socha S. H. Vajanského, ktorá pôvodne stála pred prvým sídlom Matice slovenskej je v súčasnosti umiestnená v areály budovy. Súčasná druhá budova sídli neďaleko prvej budovy. Budova je výrazná svojou architektúrou a oceľovou sochou Jána Kulicha umiestnenou pred budovou. Tretia, a zároveň najnovšia budova Matice slovenskej v súčasnosti slúži pre potreby Slovenskej národnej knižnice. 

V prípade záujmu sa po objednaní môžete zúčastniť exkurzie, ktorá je zameraná na 30 minútový výklad o dejinách Matice slovenskej od jej vzniku až po súčasnosť.

Slovenské komorné divadlo

Slovenské komorné divadlo vzniklo v roku 1944 ako druhé profesionálne divadlo na Slovensku. Divadlo vzniklo prirodzene vďaka silnej ochotníckej tradícií a potrebám mesta Martin. Samotné pomenovanie divadla sa za roky existencie pomerne často menilo, preto si ho z histórie môžete pamätať aj ako Divadlo slovenského národného povstania alebo Armádne divadlo. Divadlo sídli v centre námestia mesta Martin na adrese Divadelná 651, 036 01 Martin. 

Slovenské komorné divadlo môžeme označiť za kolísku slovenských hercov, z ktorých môžeme spomenúť Emila Horváta st., Máriu Kraľovičovú, Evu Krížikovú, Štefana Kvietika, Mateja Landla, Martu Sládečkovú, Milana Kňažka, Emila Horváta ml. a mnoho ďalších. 

Súčasťou Slovenského komorného divadla je budova štúdia a budova Národného domu v Martine. Prvá scéna Národného komorného divadla – Národný dom v Martine patril v minulosti medzi najvýznamnejšie centrá kultúrneho a spoločenského života. V priestoroch sa v minulosti hrávalo ochotnícke divadlo, organizovali besiedky, hrával biliard či dokonca tu sídlilo Turčianske kasíno a spoločensko-politický klub občanov. V súčasnosti je budova zrekonštruovaná a pri návšteve vás očarí svojou architektonickou výnimočnosťou. Interiéry divadla majú veľmi príjemnú komornú atmosféru. 

Moderná divadelná technológia, skvelí herci a nezabudnuteľné inscenácie vám zaručia pravý kultúrny zážitok. 

Slovenské komorné divadlo a jeho program si môžete prísť vychutnať kedykoľvek v závislosti na aktuálnom programe divadelných hier, ktoré sú zverejnené na stránkach divadla. Divadlo je taktiež súčasťou veľmi obľúbeného festivalu Dotyky a spojenia, ktorý sprístupňuje navýznamnejšie divadelné inscenácie Slovenska divákom všetkých vekových kategórií.

Slovenská národná knižnica

Slovenská národna knižnica sídliaca na Námestí J.C. Hrónskeho 1, 036 01 Martin slúži všetkým občanom Slovenska i používateľom zo zahraničia ako vedecká, kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia. Budova SNK bola postavená ako 3. budova Matice slovenskej. Hlavným cieľom a poslaním Slovenskej národnej knižnice je poskytovať širokej verejnosti slobodný prístup ku informáciám, ochraňovať a zhromažďovať knižné fondy, budovať databázy, knižnú kultúru a uspokojovať tým kultúrne, informačné, vzdelávacie a vedecko-výskumné potreby obyvateľstva a štátu. 

Slovenská národná knižnica plní taktiež funkciu konzervačnej a depozitnej knižnice Slovenskej republiky. Zaujímavosťou je, že sa SNK zapojila vo veľkej miere do digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska, čím sa digitalizované knižné zbierky sprístupnili širšiemu okruhu záujemcov v digitálnej forme. 

Budovu Slovenskej národnej knižnice môžete navštíviť za účelom vypožičania si knižných fondov, navštívenia študovne alebo za účelom využitia služieb SNK. Súčasťou budovy je niekoľko umeleckých diel slovenských výtvarníkov, ktoré môžu byť pre milovníkov umenia dôvodom návštevy tejto dominanty mesta Martin.

Múzeum slovenskej dediny

Múzeum slovenskej dediny v Martine je v súčasnosti najväčšou slovenskou národopisnou expozíciou v prírode. Expozícia pozostáva z usadlostí obyvateľov Slovenska z druhej polovice 19. storočia a prvej polovice 20. storočia. Objekty znázorňujú tradičný spôsob bývania, staviteľstva či života ľudí minulého storočia. V areály Múzea slovenskej dediny sú vybudované expozície z regiónov Orava, Kysuce, Liptov, avšak, región Turiec nie je doposiaľ dokončený. Skanzen sídli na adrese jahodnícke háje, 036 01 Martin v lese neďaleko sídliska Ľadoveň. 

V areály múzea sa nachádza 143 objektov rôzneho charakteru. Budovy reprezentujú ľudové staviteľstvo, život a bývanie tradičných ľudových rodín na Slovensku. Môžete tu nájsť roľnícke usadlosti s obytnými a hospodárskymi stavbami, technické, spoločenské a sakrálne stavby. Niektoré objekty sú sprístupnené a v období jarmokov v nich prebieha malá ukážka vtedajšieho života. Občerstviť sa môžete v tradičnej krčme, ktorá pochádza z Oravskej Polhory. 

V prípade záujmu si môžete objednať prehliadku expozície aj s výkladom sprievodcu (1,5 hod.). Otváracie hodiny pre verejnosť sú nepravidelné v závislosti na sezóne, preto odporúčame sledovať oficiálne stránky Múzea slovenskej dediny. Ceny sa pohybujú na úrovni 3,00 € dospelý, 1,50 € študenti, seniori a deti nad 6 r. Vstup zdarma platí pre deti do 6 rokov, držiteľov preukazov ŤZP, ŤZPS, ICOM a iných. Aby vám na návštevu skanzunu zostala pamiatka môžete si zakúpiť suvenír, pohľadnice, odborné publikácie alebo ľudovo-umelecké výrobky v predajni múzea.

Etnografické múzeum

Etnografické múzeum sídli na adrese Malá hora 4064, 036 01 Martin vedľa budovy jedného z najstarších gymnázií Slovenska Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha. Múzeum v Martine je najstarším pracoviskom Slovenského národného múzea. Zameriava sa na historický vývoj ľudovej kultúry na Slovensku, etniká a Slovákov žijúcich v zahraničí. Vďaka špecializácií etnografického múzea môžete v múzeu vidieť expozície dokumentujúce výrobné techniky a technológie, spôsob obživy, bývania, odievania, stravovania alebo rôzne zvyky a obyčaje ľudových spoločenstiev na Slovensku. 

Múzeum a jeho expozície sú usporiadané v logických celkoch podľa striedania sa ročných období a tým súvisiacim spôsobom života, obživy a práce slovenského ľudu. Témy sa dotýkajú oblastí človek a pôda, človek a materiál, človek a odev. Okrem stálych expozícií sa v múzeu konajú vernisáže a dočasné expozície s rôznou tématikou. 

Múzeum je otvorené denne utorok-piatok od 9:00 – 17:00 hod. a sobota – nedeľa 10:00-18:00 hod.. Posledný vstup do múzea je umožnený 30 minút pred koncom otváracích hodín. Ak sa rozhodnete múzeum navštíviť prvú nedeľu v mesiaci poteší vás bezplatný vstup do všetkých expozičných a výstavných priestorov. Ceny sa pohybujú na úrovni 3,00 € dospelý, 1,50 € deti nad 6 rokov, študenti, seniori. K dispozícií sú aj zvýhodnené rodinné vstupenky prípadne príplatkové vstupenky do záhrady, fotografovanie, či vzdelávacie programy.

Múzeum Andreja Kmeťa

Múzeum, ktoré poteší každého návštevníka. Múzeum sídli v prvej budove Slovenského národného múzea na adrese ulica Andreja Kmeťa 577/22, 036 01 Martin. Hlavnou úlohou Múzea Andreja Kmeťa je zhromažďovanie, uchovávanie a vystavovanie regionálnych zbierkových predmetov z prírodovednej a spoločenskovednej oblasti. 

Vlastivedné centrum Turca sa pýši rozsiahlou zbierkou exponátov, pričom medzi najcennejšie patrí zbierka exotických motýľov Ivana Zbíňovského, herbár a zoologické exponáty Andreja kmeťa. Expozícia s názvom Príroda Turca je delená na dva celky. Prvá časť je venovaná neživej prírode, kde sú vystavované ukážky hornín, minerálov, skamenelín typických pre jednotlivé geologické obdobia oblasti Turca. Druhá časť expozície je venovaná živej prírode a je prezentovaná v podobe biotopových formácií. Vo vitrínach nájdete rastliny, huby, živočíšne druhy. Prírodné expozície sa tešia najmä detskej obľube, preto je návšteva Múzea Andreja Kmeťa vhodná ako výlet pre rodiny s deťmi. 

Múzeum je otvorené denné utorok-piatok od 9:00 – 17:00 hod. a sobota – nedeľa 10:00-18:00 hod.. Posledný vstup do múzea je umožnený 30 minút pred koncom otváracích hodín. Ceny sa pohybujú na úrovni 4,00 € dospelý, 2,00 € deti nad 6 rokov, študenti, seniori. K dispozícií sú aj zvýhodnené rodinné vstupenky prípadne príplatkové vstupenky do záhrady, fotografovanie, či vzdelávacie programy.

Múzeum Martina Benku

Expozícia Múzea Martina Benku prezentuje autentickým spôsobom prostredie a diela národného umelca Martina Benku. Múzeum sídli v dome, v ktorom umelec žil poslednú dekádu svojho života a nachádza sa na adrese Kuzmányho 34, 036 01 Martin. Expozícia sa zameriava na život a diela tohto umelca. Umelec po svojej smrti zanechal celý svoj majetok vrátane domu, diel i finančnej hotovosti štátu, ktorý sa snaží rešpektovať jeho poslednú vôľu a predmetné diela slúžia ako pamätné múzeum. 

Návštevníci v múzeu môžu vidieť umelcovu pôvodne zariadenú spálňu, pracovňu, ateliér a obrazáreň. Súčasťou stálej expozície sú aj predmety osobnej zbierky Martina Benku, ako napríklad hudobné 

nástroje, predmety ľudovej tvorby a ľudového umenia. Cenným predmetom sú ľudové husle, ktoré boli navrhnuté a vyrobené samotným Benkom. 

Otváracie hodiny múzea sa líšia v závislosti na sezóne, preto odporúčame sa riadiť hlavnými stránkami múzea. Víkendy, však, bývajú zatvorené. Posledný vstup do múzea je umožnený 30 minút pred koncom otváracích hodín. Ceny sa pohybujú na úrovni 1,00 € dospelý, 0,50 € deti nad 6 rokov, študenti, seniori.

Overte si, či je váš termín voľný